(1) gebaseerd op: gemiddelde van de geschatte kosten voor verplaatsing van de cruisterminal (153 miljoen), plus een kwart van de kosten voor een nieuwe zeesuis (105:4=26 miljoen). Opgeteleld 179 miljoen, afgeschreven over 20 jaar: 9 miljoen per jaar.

(2) gebaseerd op 5 procent van de jaarlijse GVB-subsidie (van 39 miljoen): 2 miljoen.